BCC Group Şirvanda bir layihəni də tamamladı

Bu yaxınlarda BCC Group, Cənub elektrik stansiyasının işini yaxşılaşdırmaq üçün Şirvan bölgəsində strateji bir layihə həyata keçirdi.

Cənub elektrik stansiyasında problem, Kür çayında suyun səviyyəsinin xeyli aşağı düşməsi səbəbindən yaranıb. Çay sahilindəki nasos stansiyası elektrik stansiyasının işləmə prosesi üçün soyudmaq üçün su ilə təmin edir və bu problemə görə qurudakı nasos stansiyası tam gücü ilə işləyə bilmir. Nasoslar iş prosesində çətinliklərlə qarşılaşırdı. Müvafiq olaraq, texnoloji avadanlıqların soyudulması və elektrik stansiyasının istehsal gücü xeyli azalıb.

Bu problemi aradan qaldırmaq üçün BCC Group bir qrup mühəndis heyəti  həlli təmin etdi və ən qısa müddətdə nasos stansiyasında çay səviyyəsini yüksəldərək nasos stansiyasından təxminən 400 metr aşağıda böyük bir sualtı  bəndlərinin qurması mümkün oldu. Layihə 2020-ci ilin noyabrında uğurla başa çatdı və nasos stansiyasının rahat işləməsi üçün çayı qənaətbəxş səviyyəyə qaldırdı.

  • polad istehsali
  • steel fabrication